Tomter

Hyttetomter for salg

Drømmen om hyttegrend startet med en søknad i 2003. Det ble en lang prosess, med en del motgang. Etter flere runder hvor saken ble tatt opp både i kommunestyret og hos fylkesmannen konkluderte de med at dette hyttefeltet ville være positivt for bygda og lokale næringsbedrifter, og ga dermed klarsignal. Hyttegrenda, med totalt 20 tomter, ble ferdig regulert og godkjent i 2013. Den første tomta ble solgt 20. mai 2014 og dermed var drømmen blitt til virkelighet :)

Tomtekart

Tomtene selges fortløpende.


Solgte tomter: 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19 og 20.


Foreløbig reserverte: 5, 6, 11 og 17


De foreløbig reserverte er holdt av til kjøpere med førsterett, dersom det skulle være interesse for aktuelle tomter må kjøperne med førsterett bestemme seg på kort frist.


NB! Grunnet Covid-19 er det ikke alle interessenter som har mulighet til å reise for å se området nå. De reserverte tomtene holdes derfor av i en lengre tidsperiode enn "normalt".

Nøkkelinformasjon

  •  Tomtestørrelse: 1,4 daa
  •  Selveiertomt
  •  Inntil 3 bygninger pr. tomt
  •  Tillatt totalt bebygd areal: 210 m2
  •  Hovedhytte inntil 150 m2

(maks mønehøyde 5 m)

  •  Anneks/uthus inntil 30 m2 hver

(maks mønehøyde 4,2 m)

  •  Vannforsyning fra vannposter (brønn)

Aktuelle linker

Les fullstendig planbeskrivelse, se plankart, reguleringsplan mm. Følg linken under, gå til side 3 og trykk deg inn på "R48" Envola hyttefelt.


Planbeskrivelse, plankart mm.